مطالب غیراختصاصی فرهنگی

هشدار مدیرعامل خانه هنرمندان درباره معترضان خاموش

محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات مدیره خانه سینما: بسیاری از جوانان امروز ما فکر می‌کنند حاکمیت یک پارادایمی دارد و آن اعتقاد این را می‌گوید که قدمی عقب بگذاری، تمامش را از دست دادی؛ ولو اینکه احساس کند، اشتباه کرده است.

تصویر هشدار مدیرعامل خ

محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات مدیره خانه سینما و مدیرعامل خانه هنرمندان:


برخی متوجه جمعیت خاموش که الان انگیزه‌ای برای بیرون آمدن ندارند، نیستند که با یک اتفاق دیگر ممکن است یک شکل دیگری شود


 تا جای ممکن باید حاکمیت را متوجه کنیم که این نقش اجتماعی با سینماگران هست. بخشی اش هم واقعاً دست خودشان نیست و یک اتمسفری شکل گرفته است.


بسیاری از جوانان امروز ما فکر می‌کنند حاکمیت یک پارادایمی دارد و آن اعتقاد این را می‌گوید که قدمی عقب بگذاری، تمامش را از دست دادی؛ ولو اینکه احساس کند، اشتباه کرده است.


 این خشونت ممکن است تا چند نسل ما را درگیر کند و این عذاب آور است.

منبع خبر : سرپوش هنری

اشتراک گذاری

وبسایت اصل 59

“شوپنهاور” «همه آرزوها از نیاز سرچشمه می‌گیرد، یعنی از کمبودها و از رنج‌ها.» بیشتر بخوانید

مطالب دیگر: