مطالب غیراختصاصی اجتماعی

آیت الله جوادی آملی: اگر اختلاس و بی عرضگی نباشد با فن اقتصاد کشور اداره می شود

اکانت توییتری منتسب به آیت الله جوادی آملی بیانات چند ماه پیش ایشان مربوط به همایش ملّی تربیتی را بازنشر (ریتوییت) کرد.

تصویر آیت الله جوادی آ

اکانت توییتری منتسب به آیت الله جوادی آملی بیانات چند ماه ایشان مربوط به همایش ملّی تربیتی بازنشر (ریتوییت) کرد.


در این توئیت آمده است: اگر اختلاس و بی عرضگی نباشد با فن اقتصاد کشور اداره می شود. اقتصاد یک علمی نیست که آسمانی باشد و قرآن به ما یاد بدهد.

منبع خبر : سایت انتخاب

اشتراک گذاری

وبسایت اصل 59

“نیچه” «دوست می‌دارم آنکه را فضایل بسیار نمی‌خواهد. زیرا که یک فضیلت به‌است از دو فضیلت!» بیشتر بخوانید

مطالب دیگر: