مطالب غیراختصاصی حقوق شهروندی

آیت الله جوادی آملی: اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد

آیت الله جوادی آملی در دیدار قالیباف با بیان اینکه نباید مسئولیت اجرایی را به آدم های خوب بی عرضه و یا بداختلاسی داد، گفتند: اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد.

تصویر آیت الله جوادی آ

آیت الله جوادی آملی: نباید مسئولیت اجرایی را به آدم های خوب اما بی عرضه و یا بداختلاسی داد
آیت الله جوادی آملی در دیدار قالیباف با بیان اینکه نباید مسئولیت اجرایی را به آدم های خوب بی عرضه و یا بداختلاسی داد، گفتند: اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد.

منبع خبر : سایت انتخاب

اشتراک گذاری

وبسایت اصل 59

“شوپنهاور” «سگ‌ها به‌زحمت لطف و احسان زیاد را تحمل می‌کنند و انسان خیلی کمتر از آن‌ها.» بیشتر بخوانید

مطالب دیگر: