مطالب غیراختصاصی نواقص قانونی

چقدر شکست بخورید تا متوجه خطا بودن رویکردتان شوید؟

عباس عبدی: تعداد متولدین امسال از ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که اوج کرونا هم بود و قانون حمایت از فرزندآوری وجود نداشت کمتر است / چقدر شکست بخورید تا متوجه خطا بودن رویکردتان شوید؟

تصویر چقدر شکست بخورید

عباس عبدی با اشاره به آمار رسمی ثبت احوال از میزان ولادت ها، قانون حمایت از فرزندآوری را به چالش کشید.


عباس عبدی در توییتر نوشت:


ثبت احوال: ۸۱۰ هزار و ۸۸۷ ولادت در ۹ ماهه ۱۴۰۱.


با این حساب تعداد متولدین امسال از ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که اوج کرونا هم بود و قانون حمایت از فرزندآوری وجود نداشت کمتر خواهد بود.
چقدر شکست بخورید تا متوجه خطا بودن رویکردتان شوید؟

منبع خبر : سایت انتخاب

اشتراک گذاری

وبسایت اصل 59

“نیچه” «دلاورترین کسان هم کمتر دلِ آن چیزی را دارد که به راستی می‌داند.» بیشتر بخوانید

مطالب دیگر: