مطالب غیراختصاصی حقوق شهروندی

آیت الله جوادی آملی: اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد

تصویر آیت الله جوادی آملی: اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد

آیت الله جوادی آملی در دیدار قالیباف با بیان اینکه نباید مسئولیت اجرایی را به آدم های خوب بی عرضه و یا بداختلاسی داد، گفتند: اگر درست رفتار نکنیم خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد.

مطالب غیراختصاصی حقوق شهروندی

هر چه آمار در شش، هفت ماه گذشته درباره جام جهانی دادند، بلااستثنا دروغ بود!

تصویر هر چه آمار در شش، هفت ماه گذشته درباره جام جهانی دادند، بلااستثنا دروغ بود!

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، رفیعی ضمن بیان اینکه بخش عمده علت نبودن هوادار واقعی را فدراسیون فوتبال باید پاسخ دهد، افزود: «فدراسیون باید با سرافکندگی و شرمندگی جلوی رسانه‌ها بنشیند و پاسخ مردم را بدهد ولی می‌بینیم که قلدرمابانه با مردم صحبت می‌کنند. جفای اول را آن‌ها کردند بعد هم تازه گزارش می‌خواهند. دوستان باید کالبد شکافی و بررسی کنند. به نظر من رسانه‌ها نباید این موضوع را ر

مطالب غیراختصاصی حقوق شهروندی

معاون اول قوه‌قضاییه: دستگاه قضایی مخالف تبصره ماده ۴۸ بوده، اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است!

تصویر معاون اول قوه‌قضاییه: دستگاه قضایی مخالف تبصره ماده ۴۸ بوده، اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است!

مصدق، معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می باشند، هست و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.